This text is replaced by the Flash movie.


This text is replaced by the Flash movie.
Zobacz wszystkich partnerów
This text is replaced by the Flash movie.

Zobacz wszystkich patronów medialnych

IV Targi Wiedzy organizujemy we wspó³pracy z 63 LO im. Kossutha, pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów Pana Tomasza Menciny.


www.smgkrc.pl
www.wup.mazowsze.pl
www.mazowiecka.ohp.pl
www.provident.pl
www.fbwnn.free.ngo.pl
www.aiptech.pl
www.videostudio.com.pl
www.pracuj.pl
www.kariera.com.pl
www.e-ursynow.pl
www.edulandia.pl
www.studentnews.pl
www.planner.pl
www.prostudent.pl
www.studiowac.pl
www.eurostudent.pl