Kategoria: Społeczeństwo - Kultura - Świat
Dyskusja:   Prywatność w PRL i obecnie dr Zbigniew Romek / dr Anna Mazur
Dyskusja:   Czy mamy dzisiaj do czynienia z kryzysem wartości w społeczeństwie polskim? dr Leszek Zakrzewski / dr prof. Anna Banaszkiewicz/ prof. Elżbieta Firlit / dr Adam Kołodziejczyk/ dr Anna Mazur
Warsztat:   Komunikacja międzykulturowa mgr Marek Pyz
Wykład:   Przyszłość Polski, Przyszłość Europy dr Krzysztof Janik
Wykład:   Islam - krótkie wprowadzenie dr Leszek Zakrzewski
Kategoria: Rozwijanie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji
Spotkanie z Ekspertem:   Jak najłatwiej, najtaniej i najszybciej założyć własną firmę?
Piotr Nowiński / Katarzyna Woźniak (Inkubatory Przedsiębiorczości)
Warsztat:   Pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne mgr Anna Owczarek
Warsztat:   Negocjacje dr hab. prof. Jolanta Szaban
Warsztat:   Komunikacja międzykulturowa mgr Marek Pyz
Warsztat:   Kreatywność mgr Joanna Szen
Warsztat:   Egzaminy z języka angielskiego w Polsce mgr Olga Boguś-Duszczyk
Warsztat:   Getting a promotion mgr Barbara Dmowska
Warsztat:   Biznes Plan mgr Elżbieta Sucharska
Warsztat:   Platforma e-learningowa w WSZP mgr/MBA Artur Wojno / mgr Jarosław Gumienny
Warsztat:   Jak napisać cv i list motywacyjny? mgr Marek Osowski
Warsztat:   ABC Przedsiębiorczości mgr Elżbieta Sucharska
Warsztat:   Coaching jako metoda rozwoju zawodowego mgr Anna Tychmańska
Warsztat:   Wiesz, Wymyśl, Wygraj - zakładanie i finansowanie nowej firmy Piotr Broda
Wykład:   Lifelong learning mgr Alicja Kostecka
Kategoria: Bezpieczeństwo Narodowe
Dyskusja:   Współczesne dylematy bezpieczeństwa prof. Stanisław Koziej / dr Jerzy Kozioł / dr Tadeusz Szmidtka
Spotkanie z Ekspertem:   Globalna strategia bezpieczeństwa dr Tadeusz Chabiera
Spotkanie z Ekspertem:   Zarządzanie kryzysowe mgr Jerzy Sienicki
Wykład:   Przyszłość Polski, Przyszłość Europy dr Krzysztof Janik
Kategoria: Doradztwo i diagnoza predyspozycji
Spotkanie z Ekspertem:   Doradztwo personalne i zawodowe mgr Iwona Centka
Spotkanie z Ekspertem:   Doradztwo zawodowe mgr Aleksandra Szurek
Spotkanie z Ekspertem:   Testy predyspozycji dr hab. prof. Jolanta Szaban
Spotkanie z Ekspertem:   Doradca zawodowy mgr Iwona Erber-Marinkow
Spotkanie z Ekspertem:   EURES – Twoja praca w Europie mgr Katarzyna Kawka-Kopeć (WUP)
Warsztat:   Coaching dr Magdalena Gieras
Warsztat:   Określanie predyspozycji i preferencji zawodowych Bez względu na niepogodę
Warsztat:   Wykorzystania testów w diagnozie potencjału zawodowego mgr Anna Tychmańska
Warsztat:   Jak pracować by się nie wypalić? mgr Marek Osowski
Kategoria: Praca czy hobby?
Spotkanie z Ekspertem:   PR i komunikacja w firmie mgr Agnieszka Krajnik (PROVIDENT)
Spotkanie z Ekspertem:   Zawód menedżer ds. bezpieczeństwa dr Tadeusz Szmidtka
Spotkanie z Ekspertem:   Praca w instytucie badawczym Kuba Antoszewski (MillwardBrown SMG/KRC)
Spotkanie z Ekspertem:   Dyrektor Personalny dr Anna Bugalska
Spotkanie z Ekspertem:   Zawód dziennikarz dr Ryszard Milewski
Wykład:   50+ dr hab. inż. prof. Marian Kowalewski
Kategoria: Zarządzanie ludźmi i organizacjami
Spotkanie z Ekspertem:   Jak polują headhunterzy? mgr Marek Osowski
Spotkanie z Ekspertem:   Zarządzanie kryzysowe mgr Jerzy Sienicki
Warsztat:   Planowanie rozwoju zawodowego dr Marzena Fryczyńska
Warsztat:   Job-Hunting Etiquette mgr Magdalena Graczyk
Warsztat:   Wiesz, Wymyśl, Wygraj - zakładanie i finansowanie nowej firmy Piotr Broda
Wykład:   Inaczej niż na etacie - prezentacja badań nt. niestandardowych form zatrudnienia mgr Katarzyna Bator / dr Anna Mazur / mgr Małgorzata Skrzek-Lubasińska / dr hab. prof. Jolanta Szaban
Wykład:   Procesy biurokratyzacji organizacji formalnej - cz. 1 dr Tadeusz Remer
Wykład:   Procesy biurokratyzacji organizacji formalnej - cz.2 dr Tadeusz Remer
Wykład:   Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie dr Marcin Żemigała
Kategoria: Bezpieczeństwo, higiena i ergonomia w pracy
Warsztat:   Pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne mgr Anna Owczarek
Wykład:   Ergonomiczne stanowiska pracy dr inż. Jerzy Obolewicz
Kategoria: Socjolog-badacz
Spotkanie z Ekspertem:   Praca w instytucie badawczym Kuba Antoszewski (MillwardBrown SMG/KRC)
Warsztat:   Badania jakościowe na podstawie pokazowego badania focusowego. Ścieżki
kariery w firmie badawczej
mgr Aleksandra Szurek
Wykład:   Inaczej niż na etacie - prezentacja badań nt. niestandardowych form zatrudnienia mgr Katarzyna Bator / dr Anna Mazur / mgr Małgorzata Skrzek-Lubasińska / dr hab. prof. Jolanta Szaban
This text is replaced by the Flash movie.